Ahaa Tutkimuspalvelu Anne Leppänen 040 720 1055 anne(at)ahaatutkimus.fi
Oivalluksia viestintään.
Paras tutkimus kertoo ihmisistä niin tarkkaan, että he tulevat läheisiksi. Lisäksi se tarjoaa tärkeimmät asiat helposti omaksuttavassa muodossa. Niin syntyy oivalluksia, viestintää suoraan sydämeen.
 Ota yhteyttä! Anne Leppänen anne(at)ahaatutkimus.fi 040 720 1055
Anne Leppänen on viestinnän ja markki- noinnin tutkija. Hän on erikoistunut kvalitatiiviseen tutkimusotteeseen, terveyden edistämisen maailmaan ja viestintää hyödyttäviin tuloksiin.  Annen taustaa >
Ahaan vuosien varrella testattu verkosto Markkinointisemiootikko Vaula Norrena / Valores Consult parantaa tutkimus- tuloksia tiedolla kulutuskulttuurin ja arvoilmaston muutoksista. Viestintäkonsultti Mari Cadaut / Makua tuo tarvittaessa mukaan monipuolisen viestinnän tekijän näkemyksen.
Etnografi Vilma Nummela on kenttätyön osaava tutkimustuki. Ahaa, Anne ja verkosto toteuttavat asiakkaan tarpeisiin laadittuja yksilöllisiä tutkimuksia. Esimerkiksi:
Desk research –työ on yhteenveto tietyn aiheen aiemmista tutkimuksista. Usein olennaiset asiat on jo selvitetty, kunhan joku käy lähteet läpi, poimii tärkeimmän ja tiivistää paketiksi. Tällä työllä voi välttää paljon pähkäilyä ja liian ison tutkimuksen hinnan.
Survey. Kun isolla otoksella tehtävä tutkimus suunnitellaan myös viestinnän aineksiksi, voidaan tuloksilla herättää huomiota, palvella asiantuntijoita, jopa järjestää seminaari tuoreen tiedon ympärille.
Media-analyysi kertoo mitä julkisissa ja sosiaalisissa medioissa puhutaan yrityksestä tai ilmiöstä. Analyysi listaa mielipiteet ja paljastaa arvot niiden takana. Löytyy entistä osuvampi puhetapa asioista, jotka ihmisille merkitsevät.
Asiantuntijaluotaus neutraalin tutkijan tekemänä. Luotaus kertoo, mihin alan huiput uskovat, ja sehän on itseään toteuttava ennuste. Luotaus on hyvä keskustelupohja.
Kohderyhmätutkimus. Haastattelut ja ihmisten arjen havainnointi tuo erilaiset ihmiset niin tutuiksi, että heille onhelppo muotoilla tuotteita, palveluja ja viestintää. Tämä on kvalitatiivista tutkimusta parhaimmillaan. Kohderyhmien koot voi selvittää ja ryhmien edustajista koota raateja.
Ahaa-tutkimustyyliin kuuluvat selkeät visuaaliset raportit, kivat presentaatiot ja ohjatut työpajat tutkimustulosten käyttöön ottamiseksi. Ahaassa syntyy kätevästi myös tutkimustiedote tai
-artikkeli.
Ahaa Tutkimuspalvelu Kokinkyläntie 34 A, 02200 Espoo Anne Leppänen 040 720 1055 anne(at)ahaatutkimus.fi